κάρταλ(λ)ος

κάρταλ(λ)ος
κάρταλ(λ)ος, ὁ (AM)
καλάθι με στενή συνήθως βάση
αρχ.
1. καλάθι που περιείχε προσφορές πιστών σε γιορτή
2. κλουβί για πουλιά.
[ΕΤΥΜΟΛ. Συνδέεται πιθ. με τη λ. κύρτος, «καλάθι, κλουβί πτηνών», οπότε ανάγεται σε ΙΕ ρίζα *kert- «στρίβω, στρέφω μαζί, συστρέφω». Επίσης πιθ. να συνδέεται με τα καρταλάμιον «μικρό καλάθι» και καρτάλαμον].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • καρτάλ(λ)ιον — καρτάλ(λ)ιον, τὸ (Α) μικρό καλάθι. [ΕΤΥΜΟΛ. < κάρταλ(λ)ος + υποκορ. κατάλ. ιον (πρβλ. ειδώλ ιον, κιόν ιον)] …   Dictionary of Greek

  • καρτάλαμον — καρτάλαμον, τὸ (Α) περίζωμα*. [ΕΤΥΜΟΛ. Για την ετυμολ. τής λ. βλ. κάρταλ(λ)ος] …   Dictionary of Greek

  • καρταλάμιον — καρταλάμιον, τὸ (Α) μικρό πλεκτό καλάθι. [ΕΤΥΜΟΛ. Για την ετυμολ. τής λ. βλ. κάρταλ(λ)ος] …   Dictionary of Greek

  • kert-, kerǝt-, krāt- —     kert , kerǝt , krāt     English meaning: to turn, roll, wind     Deutsche Übersetzung: “drehen, zusammendrehen”, vielfach vom Biegen and Verflechten von Ä sten to Flechtwerk; “fest zusammengedreht = kompakt, massiv, knag”     Note: extension …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”